Tác dụng của thuốc kéo dài bao lâu?

10/10/2023
351 Lượt xem

Tác dụng của thuốc diệt côn trùng sẽ tùy thuộc vào 02 yếu tố sau:

Đầu tiên là loại thuốc - Tác dụng của từng loại thuốc diệt côn trùng sẽ khác nhau. Tùy vào nhà sản xuất thuốc cung cấp và đảm bảo chất lượng, tác dụng, hiệu quả, thời hạn... mọi thông tin đều có ghi đầy đủ và rõ ràng. Các nhân viên sẽ có các báo cáo cụ thể trong quá trình xử lý và có kèm cả dung lượng và loại thuốc. Từ đó, khách hàng sẽ được tư vấn về vấn đề tác dụng của thuốc sẽ kéo dài trong bao lâu.
Môi trường và khu vực xử lý - Môi trường khô ráo hoặc môi trường ẩm ướt sẽ tác động đến thời gian tác dụng của thuốc. Khi xử lý bên trong khu vực khô ráo thì tác dụng của thuốc diệt côn trùng sẽ kéo dài, khi xử lý tại khu vực ẩm ướt thì thời gian tác dụng của thuốc sẽ giảm đáng kể.
Lời khuyên dành cho khách hàng xử lý và diệt côn trùng hiệu quả cao nhất nên xử lý theo định kỳ 01 tháng / 01 lần.

Nội dung chính trong bài(Ẩn)