Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ - kỹ năng

Chứng nhận từ Hàn Quốc về Bồi dưỡng nghiệp vụ - kỹ năng của đội ngũ Sanitec Việt Nam

Bộ Y Tế cấp chứng chỉ về phòng chống côn trùng cho nhân viên Sanitec Việt Nam

Chứng chỉ nghiệp vụ Sanitec

Chứng chỉ chứng nhận từ Hàn Quốc 

Chứng nhận từ Hiệp hội Môi trường Việt Nam 

Nghiệp vụ chung dịch vụ khách hàng

Chứng nhận an toàn vệ sinh lao động