Sau khi phun thuốc diệt côn trùng, bao lâu thì tôi mới vào nhà được?

06/10/2022
1351 Lượt xem

Sau khi phun thuốc diệt côn trùng, cần phải mất 1 giờ đồng hồ để các hạt thuốc trong không khí lắng xuống. Lúc đó, bạn có thể vào nhà và sinh hoạt lại như bình thương. Thuốc có hoạt chất tồn lưu lâu trên các bề mặt tiếp xúc. Côn trùng di chuyển qua các bề mặt này sẽ bị trúng thuốc và chết dần.

Nội dung chính trong bài(Ẩn)