Thời gian thực hiện dịch vụ kiểm soát côn trùng của Sanitec bao lâu?

12/04/2023
96 Lượt xem
Nội dung chính trong bài(Ẩn)

Thời gian thực hiện dịch vụ kiểm soát côn trùng của Sanitec phụ thuộc vào diện tích và mức độ nhiễm côn trùng trong khu vực được xử lý. Thông thường, thời gian thực hiện phun diệt côn trùng sẽ diễn ra trong khoảng từ 30 phút đến 1 giờ nếu cần sử dụng các thuốc diệt côn trùng. Việc đặt bẫy vật lý cũng sẽ thực hiện trong khoảng 30 phút.