Có cần phải diệt côn trùng định kỳ không?

12/04/2023
628 Lượt xem
Nội dung chính trong bài(Ẩn)

Việc diệt côn trùng định kỳ phụ thuộc vào mức độ nhiễm của côn trùng và khu vực cần diệt. Nếu có một mức độ nhiễm côn trùng lớn, thì định kỳ hàng hàng nên xử lý một lần để đảm bảo an toàn.