Sau khi phun thuốc diệt côn trùng, bao lâu thì có thể vào nhà được?

12/04/2023
305 Lượt xem
Nội dung chính trong bài(Ẩn)

Sau khi phun thuốc diệt côn trùng, mất khoảng 30 phút để các hạt thuốc trong không khí lắng xuống. Lúc đó, bạn có thể vào nhà và sinh hoạt lại như bình thường. Thuốc có hoạt chất tồn lưu lâu trên các bề mặt tiếp xúc. Côn trùng di chuyển qua các bề mặt này sẽ bị trúng thuốc và chết dần.