Sanitec sử dụng những phương pháp và sản phẩm gì để diệt côn trùng?

12/04/2023
92 Lượt xem
Nội dung chính trong bài(Ẩn)

Sanitec sử dụng những sản phẩm và phương pháp diệt côn trùng tổng hợp (IPM) để diệt côn trùng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của khu vực sau khi khảo sát Sanitec đã sẽ đưa ra những phương pháp cụ thể bao gồm việc sử dụng thuốc diệt côn trùng, bẫy côn trùng và phương pháp cơ học để tiêu diệt côn trùng.