Trung gian lây truyền bệnh

Bọ chét có khả năng trung gian truyền các loại ấu trùng sán dây và virus sốt phát ban, dịch hạch từ các loài gặm nhấm mang mầm mống bệnh lây sang con người.

 

Tư vấn ngay

VÌ SAO Trung gian lây truyền bệnh LẠI CẦN THIẾT

Trung gian lây truyền bệnh

5 bước xử lý của Sanitec

01

Khảo sát, xác định loại côn trùng

02

Lên kế hoạch và triển khai bằng phương pháp phù hợp

03

Giám sát liên tục thông qua các mô hình dự báo

04

Can thiệp và dùng các phương pháp phù hợp

05

Đánh giá lại tổng thể và đề xuất phương án

Các câu hỏi thường gặp