Thiệt hại tài sản

Mọt làm hủy hoại các vật liệu tự nhiên như gỗ, len, da và giấy. Chúng ăn các sợi tự nhiên và chất cơ bản của các vật liệu này, gây ra sự suy yếu, mục nát và mất hình dạng của các vật liệu này.

Tư vấn ngay

VÌ SAO Thiệt hại tài sản LẠI CẦN THIẾT

Thiệt hại tài sản

5 bước xử lý của Sanitec

01

Khảo sát, xác định loại côn trùng

02

Lên kế hoạch và triển khai bằng phương pháp phù hợp

03

Giám sát liên tục thông qua các mô hình dự báo

04

Can thiệp và dùng các phương pháp phù hợp

05

Đánh giá lại tổng thể và đề xuất phương án

Các câu hỏi thường gặp