Thiệt hại cho công trình và tài sản

Mối có thể phá hủy các công trình xây dựng, nhà cửa, các vật dụng khác được làm từ gỗ,...gây thiệt hại nghiệm trọng tới công trình và con người.

Tư vấn ngay

VÌ SAO Thiệt hại cho công trình và tài sản LẠI CẦN THIẾT

Thiệt hại cho công trình và tài sản

5 bước xử lý của Sanitec

01

Khảo sát, xác định loại côn trùng

02

Lên kế hoạch và triển khai bằng phương pháp phù hợp

03

Giám sát liên tục thông qua các mô hình dự báo

04

Can thiệp và dùng các phương pháp phù hợp

05

Đánh giá lại tổng thể và đề xuất phương án

Các câu hỏi thường gặp