Phát triển đàn nhanh chóng

Điểm chung của các loại côn trùng gây hại này là sinh sôi nảy nở rất nhanh chóng đặc biệt trong mùa sinh sản, gây hại cho đồ vật trong gia đình.

Tư vấn ngay

VÌ SAO Phát triển đàn nhanh chóng LẠI CẦN THIẾT

Phát triển đàn nhanh chóng

5 bước xử lý của Sanitec

01

Khảo sát, xác định loại côn trùng

02

Lên kế hoạch và triển khai bằng phương pháp phù hợp

03

Giám sát liên tục thông qua các mô hình dự báo

04

Can thiệp và dùng các phương pháp phù hợp

05

Đánh giá lại tổng thể và đề xuất phương án

Các câu hỏi thường gặp