Gây hại cho sức khỏe

Chuột có thể truyền nhiều loại bệnh như bệnh hantavirus, viêm gan siêu vi,... khi các bụi và phân chuột phát tán trong không khí

Tư vấn ngay

VÌ SAO Gây hại cho sức khỏe LẠI CẦN THIẾT

Gây hại cho sức khỏe

5 bước xử lý của Sanitec

01

Khảo sát, xác định loại côn trùng

02

Lên kế hoạch và triển khai bằng phương pháp phù hợp

03

Giám sát liên tục thông qua các mô hình dự báo

04

Can thiệp và dùng các phương pháp phù hợp

05

Đánh giá lại tổng thể và đề xuất phương án

Các câu hỏi thường gặp